Lediga Garage och P-platser

Ystad

Objekt nr

21G003

05P004

Fastighet

Åsen Södra 18

Östen 7

Adress

Tegnérgatan 22

Österleden 7

Typ

Garage

P-plats

Hyra per månad

525:-

425:-

 

Malmö

Objekt nr

26P005

26P002

38G020

26G012

Fastighet

Kronodirektören 3

Kronodirektören 3

Nötskrikan 15

Kronodirektören 3

Adress

Ramels väg 29-33

Ramels väg 29-33

Barkmansg. 2

Ramels väg 29-33

Typ

Parkeringsplats

Parkeringsplats

Garageplats

Garageplats

Hyra per månad

295:-

295:-

585:-

395:-