Lediga Garage och P-platser

Ystad

Objekt nr

21G002

10P011

15G047

Fastighet

Åsen Södra nr 18

Helan 13

Håkan Östra nr 6

Adress

Tegnérgatan 22 A-C

Traktörsgatan 4

Blekegatan 13D / Sommargatan

Typ

Garage

P-Plats

Garage

Hyra per månad

550:- exkl moms

150:- exkl moms

685:- exkl moms

Malmö

Objekt nr

26P005

26P002

38G020

26G012

Fastighet

Kronodirektören 3

Kronodirektören 3

Nötskrikan 15

Kronodirektören 3

Adress

Ramels väg 29-33

Ramels väg 29-33

Barkmansg. 2

Ramels väg 29-33

Typ

Parkeringsplats

Parkeringsplats

Garageplats

Garageplats

Hyra per månad

295:-

295:-

585:-

395:-