mars 9th, 2021

Hemmakväll flyttar till våra lokaler på Gågatan i Ystad.

Vi har glädjen att meddela att Hemmakväll flyttar in i våra lokaler på St Östergatan 28 . Flytten medför ett mer centralt läge och en möjlighet för Hemmakväll att erbjuda Ystad ett bredare sortiment. Vi hälsar dem välkomna som våra hyresgäster och ser fram emot öppningen som kommer att ske innan sommaren.