Nybyggnation


Daggkåpan, Ystad

Daggkåpan, Ystad

Fastigheten Daggkåpan är ett av Contentus planerade nybyggnationer och kommer ligga nära gamla vattentornet i Ystad. Byggnaderna kommer uppföras som två punktshus – ett 6- och ett 7-våningshus – med en gemensam innergård mellan husen i likhet med fastigheten Sege Park. Totalt planeras 73 lägenheter i variationer av 1 – 4 rum och kök med […]

Read More

Zephyr, Ystad

Zephyr, Ystad

Contentus planerar projektet “Zephyr”: 182 nya hyreslägenheter med premiumfaciliteter i centrala Ystad I fastigheten Zephyr Västra 7, som Contentus förvärvade 2016, har ett detaljplanearbete inletts för att utveckla och bygga om fastigheten till nya hyreslägenheter. Då läget är centralt inom Ystads gamla stadskärna och med en stor tomt på 5 858 m2 lämpar sig fastigheten […]

Read More

Vesslan 14, Malmö

Vesslan 14, Malmö

På Vesslan 14, som Contentus ägt sedan 1993, önskar vi bygga nya hyreslägenheter, butiker och kontor. Detaljplanen blev godkänd oktober 2020. Fastigheten ligger endast ett 100-tal meter ifrån Citytunnelstationen och Möllevångstorget, och lämpar sig därmed mycket väl för förtätning. Projektet går ut på att vitalisera ett centralt stråk i Malmö, mellan Triangelns södra station och […]

Read More