Nu tas nästa steg i projektet Daggkåpan!

Nu tas nästa steg i projektet Daggkåpan!

Contentus har tecknat ett avtal med byggnadsfirman Otto Magnusson om att uppföra två hyreshus med 73 lägenheter vid gamla vattentornet i Ystad. Byggnaderna kommer uppföras som ett 6- respektive 7 våningshus med gemensam innergård mellan husen. Inom fastigheten kommer...