Fastigheter

Fastighetsinnehavet är koncentrerat till bostads- och butiksfastigheter,  företrädesvis belägna på bästa lägen i Ystad och i Malmö. Den största delen av ytan som Contentus hyr ut, närmare 70 procent, är till hyresgäster för boende i hyreslägenheter. Resterande cirka 30 procent utgörs av segmentet kommersiella verksamheter som söker lokaler i markplan med skyltexponering samt kommersiella verksamheter som söker verksamhetslokaler för kontor, vård m.m.

Städer vi har fastigheter i

Ystad
Malmö

Klicka på någon av städerna ovan för att se vilka fastigheter som finns i respektive stad.