Lediga Garage och P-platser

Ystad

Objekt nr

16P007

15G047

Fastighet

Hildetorp 18

Håkan Östra nr 6

Adress

Kapellgatan 2 A-B

Blekegatan 13D / Sommargatan

Typ

P-Plats

Garage

Hyra per månad

300:- exkl moms

685:- exkl moms

Malmö

Objekt nr

26P005

26P002

38G020

26G012

Fastighet

Kronodirektören 3

Kronodirektören 3

Nötskrikan 15

Kronodirektören 3

Adress

Ramels väg 29-33

Ramels väg 29-33

Barkmansg. 2

Ramels väg 29-33

Typ

Parkeringsplats

Parkeringsplats

Garageplats

Garageplats

Hyra per månad

295:-

295:-

585:-

395:-