Lediga Garage och P-platser

Ystad

Objekt nr

15G0033

15G026

Fastighet

Håkan Östra nr 6

Håkan Östra nr 6

Adress

Sommargatan/Blekegatan

Sommargatan/Blekegatan

Typ

Garage

Garage

Hyra per månad

685:- exkl moms

685:- exkl moms

Malmö

Objekt nr

26P005

26P002

38P003

26G012

29P007

29G008

Fastighet

Kronodirektören 3

Kronodirektören 3

Nötskrikan 15

Kronodirektören 3

Laxen 22 (obs kö!)

Laxen 22 (obs kö!)

Adress

Ramels väg 29-33

Ramels väg 29-33

Barkmansg. 2

Ramels väg 29-33

Kasinogatan 6

Kasinogatan 6

Typ

Parkeringsplats

Parkeringsplats

Parkeringsplats

Garageplats

Parkering

Garageplats

Hyra per månad

295:- exkl. moms

295:- exkl. moms

660:- exkl. moms

395:- exkl. moms

1.500:- exkl. moms

1.500:- exkl. moms

Boende hos Contentus behöver ej betala moms.