Contentus har som långsiktigt mål att växa i Sverige och en viktig del av detta är företagets kontinuerliga arbete med förvärv och nybyggnation. Fokus vid nybyggnation är att bygga hyresrätter i attraktiva lägen inom Contentus kärnmarknader i Ystad och Malmö. I Contentus projektportfölj finns fyra större projekt som sammanlagt uppgår till en investeringsvolym om ca 1.000 mkr.

Hyresrätter med utsikt över staden

Hyresrätter med utsikt över staden

Daggkåpan är en av Contentus nybyggda fastigheter som ligger nära gamla vattentornet i Ystad,  Byggnaderna består av två huskroppar, ett 7- och ett 8-våningshus med en gemensam innergård mellan husen. Totalt finns 73 lägenheter i variationer av 1 – 4 rum och kök med...

Lillö 1, Ystad

Lillö 1, Ystad

Fastigheten ligger naturskönt på regementsområdet precis invid skridskodammen. Fastigheten är idag obebyggd men Contentus planerar bygga 2 hus med ca 104 hyresrätter i hög standard och med bra miljöprestanda. Från lägenheterna kommer man få vacker utsikt över...

Zephyr, Ystad

Zephyr, Ystad

Projektet Zephyr, 167 hyreslägenheter med högkvalitativa faciliteter i centrala YstadContentus köpte fastigheten Zephyr Västra 7 år 2016, och nu pågår ett detaljplanearbete för att omvandla den till hyresrätter. Med sitt centrala läge inom Ystads gamla stadskärna och...

Vesslan 14, Malmö

Vesslan 14, Malmö

På Vesslan 14, som Contentus ägt sedan 1993, önskar vi bygga nya hyreslägenheter, butiker och kontor. Detaljplanen blev godkänd oktober 2020. Fastigheten ligger endast ett 100-tal meter ifrån Citytunnelstationen och Möllevångstorget, och lämpar sig därmed mycket väl...