Contentus har som långsiktigt mål att växa i Sverige och en viktig del av detta är företagets kontinuerliga arbete med förvärv och nybyggnation. Fokus vid nybyggnation är att bygga hyresrätter i attraktiva lägen inom Contentus kärnmarknader i Ystad och Malmö. I Contentus projektportfölj finns fyra större projekt som sammanlagt uppgår till en investeringsvolym om ca 1.000 mkr.

Daggkåpan, Ystad

Daggkåpan, Ystad

Fastigheten Daggkåpan är ett av Contentus planerade nybyggnationer och kommer ligga nära gamla vattentornet i Ystad. Byggnaderna kommer uppföras som två punktshus – ett 7- och ett 8-våningshus – med en gemensam innergård mellan husen i likhet med fastigheten Sege...

Zephyr, Ystad

Zephyr, Ystad

Contentus planerar projektet “Zephyr”: 182 nya hyreslägenheter med premiumfaciliteter i centrala YstadI fastigheten Zephyr Västra 7, som Contentus förvärvade 2016, har ett detaljplanearbete inletts för att utveckla och bygga om fastigheten till nya hyreslägenheter. Då...

Vesslan 14, Malmö

Vesslan 14, Malmö

På Vesslan 14, som Contentus ägt sedan 1993, önskar vi bygga nya hyreslägenheter, butiker och kontor. Detaljplanen blev godkänd oktober 2020. Fastigheten ligger endast ett 100-tal meter ifrån Citytunnelstationen och Möllevångstorget, och lämpar sig därmed mycket väl...