På Vesslan 14, som Contentus ägt sedan 1993, önskar vi bygga nya hyreslägenheter, butiker och kontor. Detaljplanen blev godkänd oktober 2020. Fastigheten ligger endast ett 100-tal meter ifrån Citytunnelstationen och Möllevångstorget, och lämpar sig därmed mycket väl för förtätning. Projektet går ut på att vitalisera ett centralt stråk i Malmö, mellan Triangelns södra station och Möllevångstorget. Dagens parkeringshus som står på tomten kommer att ge plats åt 101 nya hyreslägenheter, Contentus Malmökontor samt nya attraktiva butiker längs hela fastigheten mot Smedjegatan. I källarplan kommer det finnas garageplatser och cykelparkering till hyresgästerna.