Om Contentus

Detta är Contentus

Contentus AB är ett stabilt fastighetsföretag med verksamhet i Ystad och i Malmö. Fastighetsinnehavet är koncentrerat till bostads- och butiksfastigheter, företrädesvis belägna på bästa lägen. Verksamheten omfattar både förvaltning och projektutveckling, med en projektportfölj om 1 miljard närmsta åren. Contentus ser en ära i att hålla fastigheterna i fint skick med vårdande av fastigheternas kvaliteter och med bibehållande av hög soliditet, låg belåningsgrad och starkt kassaflöde. Contentus AB tillhör koncernen Contentus International LLC. Inom koncernen ägs också bostads- och hotellfastigheter belägna i Florida, USA. Contentus International LLC ägs av Rickard Ohlsson, son till Harald och Gertrud Ohlsson som grundade företagets fastighetsinnehav år 1982, samt familjestiftelser.

Contentus är ett företag som präglas av långsiktighet och service. Företaget har sedan starten konsekvent rört sig mot att vara ett nyskapande och kundcentrerat fastighetsföretag, dock alltid med långsiktig affärsmässighet i grunden. Huvudsakligen vänder sig Contentus till hyresgäster som värdesätter kvalitet och läge oavsett priskategori. Den största delen av ytan som Contentus hyr ut, närmare 70 procent, är till hyresgäster för boende i hyreslägenheter. Resterande cirka 30 procent utgörs av segmentet kommersiella verksamheter som söker lokaler i markplan med skyltexponering samt kommersiella verksamheter som söker verksamhetslokaler för kontor, vård m.m. En bra fördelning mellan segmenten är nyckeln till att få en levande stadsmiljö för både boende och kommers. Contentus bygger sin verksamhet på långsiktig grund. Företaget har egen personal som tar hand om fastighets- och markskötsel samt till skillnad från de flesta konkurrenter driver vi vår egen jour dygnet runt året om. Direktrelationen till våra hyresgäster är viktig för oss. Contentus har nöjda hyresgäster! 4,5 av 5 i NKI (Nöjd Kund Index). Det långsiktiga ägandet bygger på att vi med hög affärsmässighet i grunden aktivt förvaltar och förädlar vårt bestånd. Våra nybyggnationsprojekt skall vara effektivt och hållbart projekterade, där vi lyhört tagit in vår kunskap om kundernas behov och önskemål.

Utmärkelser

Contentus har erhållit:

  • Byggnadsnämndens i Ystad kulturpris 1997 och 2005 för bäst underhållna / renoverade kulturbyggnader inom staden.
  • Första pris i McDonald´s European Design Competition 1998 i exteriör för instore-butiker.
  • Sparbanken Syds tillväxtpris 2004.
  • Handikapprådets i Ystad tillgänglighetspris 2007 med motivationen att Contentus “På ett utmärkt sätt arbetar för bättre tillgänglighet i bostäder och utemiljö”.
  • Fastighetstidningens pris som Årets Fastighetsägare 2014 med motiveringen “Mot alla odds lyckas Contentus göra en genomgripande renovering av sina miljonprogram som lyft området Herrgården. Bolaget har också starkt engagemang i stadsutvecklingen av Ystad”.
  • Högsta kreditvärdighet,  AAA,  i Soliditets kreditratingsystem från år 2000 och framåt.

Hyresgästerna

Contentus fastigheter har de bästa hyresgästerna, och bland de mest kända butikshyresgästerna kan nämnas: Apoteket Hjärtat, Konditori Katarina, Bokhandeln i Ystad AB, Bröderna M, Coop, Epicuré, Guldfynd, 400 grader, Handelsbanken, H&M, ICA, Kappahl, Lindex, Lundbergs Handskar & Väskor, Miso, Subway, Systembolaget, Team Sportia m fl.

Vi arbetar med att förvalta, förädla och utveckla beståndet med fokus på hög kvalitet. Det uppskattas av kunderna: när 100 hyresgäster besvarade en enkät i samband med avflyttning det senaste året så gav de oss betyget 4,5 på en femgradig skala. Hela 97 procent skulle rekommendera Contentus till andra som söker bostad. Det är glädjande och ett kvitto på att vår filosofi är rätt. Contentus har nöjda hyresgäster.

Årsberättelse

Här kan du få mer information om Contentus och händelser under det senaste året.