Segeparkritning

På bottenvåningen finns dessa trevliga lägenheter:

2:a 46kvm Hus 1, 2 och 4

2:a 46kvm Hus 3

Längst upp i alla hus finns dessutom dessa trevliga etagelägenheter:

4:a 103kvm Hus 1, 2 och 4

4:a 103kvm Hus 3