Det blev nyligen klart att Contentus säljer sina tre Kristianstadfastigheter Söderberg 4, Söderberg 5 och Fältmarskalken 3. Ny ägare är from 1/10 2015 Hyresbostäder Fältmarskalken AB och Hyresbostäder Söderberg AB som i sin tur ägs av Hyresbostäder i Malmö AB, som även sedan tidigare finns i Kristianstad.

Försäljningen sker som ett led i att Contentus valt att fokusera verksamheten och satsa vidare på de orter bolaget har största delen av sitt bestånd, Ystad och Malmö. Vi är därför glada över att ha funnit en köpare med en ambition att långsiktigt utveckla sin verksamhet i Kristianstad där Contentus funnits under många år.

Contentus vill i och med detta tacka hyresgästerna i Kristianstad för tiden tillsammans och önskar både Hyresbostäder i Malmö AB och hyresgästerna på Söderberg 5 och Fältmarskalken 3 lycka till i framtiden.