Contentus har den 15 oktober 2014 avyttrat fastigheten Valfisken Större 25 i Trelleborg. Fastigheten förvärvades under 2013 i ett paket tillsammans med fastigheten Knut 16 i Ystad. Försäljningen är i linje med Contentus strategi att fokusera verksamheten på orterna Ystad, Malmö och Kristianstad.