Contentus har under året i samarbete med Aspekta och Bror Duktig Design vidareutvecklat vår varumärkesplattform för att bli ännu tydligare. Vårt syfte är att skapa värde för kunderna, vilket vi gör genom att med hjälp av god service och bra relationer leverera livskvalitet i hyreslägenheter och attraktiva kommersiella kommersiella lokaler.

I detta arbetet har vi också tagit fram en ny logotyp. Den är framtagen för att symbolisera de kärnvärden vi står för; långsiktighet, förädling och ödmjukhet. Vår nya logga kommer sannolikt att vara vårt kännetecken för många år framöver.