Subway kommer att öppna sin restaurang under hösten/vintern 2012 i det s.k. Birgittakapellet på gågatan i Ystad. För att Subways koncept skall fungera kommer vissa anpassningar att göras i lokalen.

Att Subway med sitt starka koncept nu kommer hit till Ystad stärker stadskärnans utbud ytterligare, vilket även övriga verksamheter i city kommer att kunna dra nytta av.

Enligt Henrik Niklasson, etableringsansvarig från Subway, kommer öppningen att generera 10-15 nya arbetstillfällen. Idag har Subway 99 restauranger i Sverige och nästan 37.000 i hela världen. Förra året gick Subway om McDonald´s och blev världens största snabbmatskedja.