Contentus följer utvecklingen kring Coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Skulle myndigheternas rekommendationer ändras kommer Contentus följa dessa rekommendationer.

För att måna om hyresgästers och medarbetares hälsa har Contentus beslutat att tillsvidare:
 har vi helst möten per telefon, mail eller liknande. Contentus kontor är endast öppet
för bokade möten
 undviker vi handskakningar
 vid åtgärdande av felanmälan kommer vi kontakta hyresgästen innan hembesök för att
säkerställa att ingen hemmavarande har Coronasymtom.

Contentus och Contentus personal skall även följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda sig och andra från smittspridning.
Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Det finns några allmänna råd för att undvika smitta:
 Tvätta händerna ofta
 Hosta och nys i armvecket
 Undvik att röra ögon, näsa och mun
 Stanna hemma när du är sjuk
 Använd handsprit om tvål och vatten inte finns tillgängligt
För mer information se Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/