Contentus har tecknat ett avtal med byggnadsfirman Otto Magnusson om att uppföra två hyreshus med 73 lägenheter vid gamla vattentornet i Ystad.

Byggnaderna kommer uppföras som ett 6- respektive 7 våningshus med gemensam innergård mellan husen. Inom fastigheten kommer en geoenergianläggning att byggas vilket kommer ge en mycket låg energianvändning.

Lägenheterna kommer få prisvärda hyror och kunna vara inflyttningsklara under första kvartalet 2024.