Fastighetsägarna Syd, Ystadbostäder, Heimstaden, Contentus, Leny Fastighets AB och Hyresgästföreningen är överens om en hyressättningsmodell i Ystad kommun, Ystadmodellen.

 

Syftet är att skapa en mer rättvis hyressättning som baseras på vad hyresgästerna värdesätter i sitt boende samt lägenheternas och fastigheternas standard och läge.  Modellen förenklar förhandlingsprocessen och bidrar till tydlighet varför till synes lika lägenheter har olika hyror både för hyresgäster och fastighetsägare.


Hyressättningsmodeller finns på andra orter i Skåne

Den här typen av hyressättningsmodeller finns redan etablerade på flera orter i Skåne, bland annat i Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Lund. Modellen avspeglar vad hyresgäster i allmänhet tycker ska påverka hyran.

 

Poängsystem som bygger på hyresgästers värderingar av sitt boende i Ystad
Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Syd, Ystadbostäder, Heimstaden, Leny Fastighets AB och Contentus har arbetat fram Ystadmodellen utifrån ett poängsystem som bland annat baseras på svaren i en enkät som tidigare skickats ut till 3000 hyresgäster. Enkäten gav svar på hur hyresgästerna värdesatte sitt boende, vilken syn de hade på olika bostadsområden och hur attraktivt det var med närhet till service och centrum bland annat. 


Hur och när påverkas din hyra?

Först måste hyresvärdarna och Hyresgästföreningen göra en poängbedömning av bostäderna. När poängbedömningen är gjord kommer hyresgästerna att få information om vad som gäller för deras lägenheter. Ystadmodellen trädde i kraft den 28 mars 2023, men hyresförändringar kan genomföras tidigast under hösten 2023. För många kommer det att ta betydligt längre tid innan hyressättningsmodellen införs. 

Läs mer om Ystadmodellen här: Ystadmodellen folder