Projekt Daggkåpan där Contentus bygger 73 hyreslägenheter går in i en mer synlig fas från och med nu.

På bilden syns hur hål 3 utav 12 borras till byggnadernas bergvärmeanläggning. Borrorna blir vardera 180 meter djupa och kommer förse husen med bra och miljövänlig värme året om.

Projekt Daggkåpan byggs i närheten av polishuset och gamla vattentornet, som ni kan se tornar upp sig i bakgrunden.

Läs gärna mer om projektet här: https://contentus.se/nybyggnation/daggkapan-ystad/