Ystadbostäder, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd har tillsammans kommit överens om att se över hur bostadshyrorna sätts i Ystad. Vi kallar den nya hyressättningsmodellen för Ystadmodellen.

Vad innebär Ystadmodellen?
Vi vill utveckla sättet som bostadshyrorna bestäms på, så att hyrorna blir mer rättvisa och att både hyresgäster och fastighetsägare ska förstå hur hyran beräknas.
Ystadmodellen kommer att utgå från tre olika faktorer. Varje faktor kommer att delas in i olika parametrar som värderas och poängsätts. Hyran i varje lägenhet kommer sedan att baseras på de sammanräknade poängen.

Faktorer som styr
1. Lägenhetens standard och storlek, till exempel antal rum, balkong, uteplats m.m.
2. Fastighetens standard, till exempel tvättstuga och utemiljö m.m.
3. Läget, till exempel attraktivitet, allmänna kommunikationer m.m.

Varför införs Ystadmodellen?
Har du havsutsikt eller tittar du rakt in i en tegelvägg? Har du långt till mataffären eller bor du mitt i centrum? Ska det ha betydelse för hur mycket du betalar i hyra? Det tycker vi.
Vi vill utveckla hyressättningen så att den avspeglar vad hyresgäster i allmänhet tycker ska påverka hyran.

  • För dig som hyresgäst
    Målet är att alla lägenheter ska bedömas på samma sätt och att du som hyresgäst ska veta hur hyrorna sätts. Som hyresgäst ska du betala rätt hyra för din lägenhet i jämförelse med andra lägenheter i Ystad.
  • För dig som fastighetsägare
    Som fastighetsägare ska du kunna göra en välgrundad investeringsbedömning utifrån modellen. Det ska också löna sig att vara serviceinriktad och ha en hög kvalitet på sin förvaltning.

Hur kommer vi fram till värdet av de olika faktorerna i modellen?
För att ta fram värdet av de olika faktorerna behöver vi hyresgästernas hjälp. I första steget kommer vi att skicka ut en enkät till 3000 hyresgäster som bor hos Ystadbostäder, Heimstaden och Contentus. I enkäten får de bland annat berätta hur de värdesätter sitt boende, olika bostadsområden, närhet till service med mera.
I nästa steg kommer också vissa hyresgäster att få göra lägenhetsdeklarationer och vi kommer att besiktiga lägenheter och fastigheter för att bedöma standarden.
Hur de olika faktorerna och parametrarna sedan värderas kommer vi, Ystadbostäder, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd, att förhandla och komma överens om tillsammans.

Vem kommer att beröras?
Hyressättningsmodellen kommer att beröra alla lägenheter i Ystad kommun. Både hos det kommunala bolaget Ystadbostäder och hos de privata fastighetsägarna.

När införs Ystadmodellen?
Vi beräknar att den kommer att realiseras under 2019 och vi kommer att informera om de olika stegen kontinuerligt.

Hur påverkas hyressättningen?
Vi kan inte idag säga exakt hur den nya hyressättningsmodellen kommer att påverka hyrorna, då arbetet med Ystadmodellen inte är klart. Vi har dock hyressättningsmodeller på andra orter, bland annat i Helsingborg, Malmö, Lund och Trelleborg, som vi använder för att sätta rätt hyra och som fungerar väl.

Påverkas de årliga hyresförhandlingarna?
Den årliga hyresförhandlingen kommer att genomföras även när hyressättningsmodellen är införd. Även om din fastighets eller lägenhets standard och läge inte förändras under ett år behöver din hyra justeras i takt med nya ekonomiska förutsättningar, till exempel till följd av kostnadsökningar och ekonomisk utveckling.

Frågor om arbetet? Hör av dig till någon av oss!

Ystadbostäder: 0411-577 200
Contentus: 0411-727 75
Heimstaden, kundservice: 0770-111 050
Hyresgästföreningen: 010-459 10 40
Fastighetsägarna Syd: 040-35 01 88