Pågående ombyggnad

Fastighet

Thor 15

Vesslan 14

Kronodirektören 3

Kronodirektören 3

Kronodirektören 3

Kronodirektören 3

Ort

Ystad

Malmö

Malmö

Malmö

Malmö

Malmö

Arbete som utförs

Ommålning av fasad, byte av balkongräcken m m

Ombyggnation av innergård

Stambyte, ombyggnad av kök, badrum, hall m m

Ombyggnad av innergård, ommålning av trapphus

Tilläggsisolering samt utbyte av fönster på balkongpartier

Beräknat färdigställande

Vintern 2011/2012.

Etapp 1 klar våren 2012.

Etapp 2 mot Smedjegatan: våren 2012.

Våren 2012.

Våren 2012.

Sommaren 2012.