Nybyggnation

Daggkåpan, Ystad

Fastigheten Daggkåpan är ett av Contentus planerade nybyggnationer och kommer ligga nära gamla vattentornet i Ystad. Byggnaden kommer uppföras i tvåpunktshus, ett 6- och ett 7-våningshus, med gemensam innergård mellan husen likt Sege Park i Malmö.

Totalt planeras 65 lägenheter i variationer av 2-4 rum och kök med fristående garage och parkeringsplatser på fastigheten.

Detaljplanen väntas bli klar under 2020 med en trolig byggstart under 20/21.