Fastigheten Daggkåpan är ett av Contentus planerade nybyggnationer och kommer ligga nära gamla vattentornet i Ystad.

Byggnaderna kommer uppföras som två punktshus – ett 6- och ett 7-våningshus – med en gemensam innergård mellan husen i likhet med fastigheten Sege Park.
Totalt planeras 73 lägenheter i variationer av 1 – 4 rum och kök med fristående garage och parkeringsplatser på fastigheten.
Detaljplanen väntas bli klar under 2020 med en trolig byggstart under 2021.

Fotoillustration.