Rosenhill, Ystad

[section]

Beskrivning[br] [br]

Contentus byggde 2006 50 nya lägenheter inom området Rosenhill på den tomtmark belägen utmed gamla Trelleborgsvägen som tidigare har använts för tillfällig parkering.
I den nya byggnaden finns 28 trerumslägenheter om vardera 70 kvm, 26 tvårumslägenheter om vardera 56 kvm och 4 fyrarumslägenheter om vardera 114 kvm. Till varje lägenhet hör inglasad balkong, sk. loggia, om 5 kvm med utsikt åt olika väderstreck. Denna inräknad får treorna en yta om 75 kvm, tvåorna 61 kvm och fyrorna 124 kvm, eftersom de har loggia om 10 kvm.

Byggnaden har en modern utformning med mycket glas. Varje lägenhet har tillgång till två hissar varav en större som också kan användas vid flyttning och sjuktransport. I byggnadens bottenvåning finns två välutrustade tvättstugor och rum för barnvagnar och rörelsehjälpmedel.

[/section]

Rosenhill[br] [br]

Lägenheterna var inflyttningsklara hösten 2006. Klicka på länkarna nedan för att få en bättre översikt.

Färdigheter

Upplagt på

sep 30th, 2011