Färdigställda projekt

Rosenhill, Ystad

Rosenhill, Ystad

2006 byggde Contentus 50 nya lägenheter inom området Rosenhill på den tomtmark belägen utmed gamla Trelleborgsvägen som tidigare har använts för tillfällig parkering.

Läs mer

Sege Park, Malmö

Sege Park, Malmö

Contentus har under 2014 färdigställt nybyggnation av attraktiva hyreslägenheter i Sege Park i Malmö med totalt 124 nya hyreslägenheter.

Läs mer

Björket, Kristianstad

Björket, Kristianstad

Contentus har byggt 58 nya lägenheter som 50-plus boende i två byggnader på Björket vid Sommarlust i Kristianstad.

Läs mer