Contentus AB har träffat avtal med Nordisk Areal Fastigheter I AB om förvärv av två fastigheter i Skåne. Tillträde har skett den 1 mars 2013.

Fastigheterna har ingått i portföljen med ”Systembolagsfastigheter” spridda över landet som Nordisk Areal förvärvade från Systembolaget våren 2008.

Systembolaget finns som butikshyresgäst i båda fastigheterna, som också har andra kommersiella hyresgäster och bostadshyresgäster. Fastigheterna är centralt belägna i Trelleborg och Ystad.

”Vi har återigen fått till en bra uppgörelse med en lokalt verksam stark ägare som köpare.  Contentus AB kan erbjuda ett aktivt ägarskap och en bra förvaltning”, säger Nordisk Areals styrelseordförande Mauritz Silfverstolpe. ”Vi följer vår affärsplan att avyttra objekt till starka lokala aktörer och detta är tredje transaktionen i år.”

”Fastigheterna passar väl in i vårt bestånd, och är belägna på bästa affärsläge på gågatan i Ystad och Trelleborg”, säger Contentus vd Rickard Ohlsson. Contentus har sedan tidigare fastigheter i Malmö, Ystad, Kristianstad och nu även i Trelleborg.