Fastighetstidningen nominerar Contentus till ”Årets Fastighetsägare 2014”. Utmärkelsen, som delas ut årligen av tidningen, går till fastighetsägare som visat på en bärkraftig affärsidé, kommersiell framgång, god kundkontakt och god miljö.  

– Det är en belöning i sig att bli nominerad och vi gläds åt att vårt hårda arbete uppmärksammats, säger Rickard Ohlsson, VD för Contentus.

Contentus är ett familjeägt företag med 41 fastigheter i Ystad, Malmö och Kristianstad. De senaste 8 åren har 232 nya lägenheter producerats. Särskilt uppmärksammat var företagets totalrenovering av sitt bestånd på 169 lägenheter som färdigställdes under 2013 i stadsdelen Herrgården, som också är fokus för årets nominering.

”Mot alla odds lyckas Contentus göra en genomgripande renovering av sina miljonprogram som lyft området Herrgården. Bolaget har också starkt engagemang i stadsutvecklingen av Ystad”, lyder motivet till nomineringen från Fastighetstidningen, fastighetsägarnas och bostadsrättsföreningarnas branschtidning.

Contentus nomineras tillsammans med tre andra fastighetsägare och vinnaren koras under Fastighetsdagarna i Stockholm den 19 januari 2015.

– Vi är oerhört stolta över att ha blivit nominerade. Arbetet med att förvalta och förädla våra fastigheter pågår ständigt. Vi ser det som en ära att ha hand om byggnader där folk trivs, vill bo och vistas. Att vi nu blivit nominerade ser vi som ett ytterligare bevis på att det vi gör är helt rätt, säger Rickard Olsson.

För att se samtliga nominerade och delta i omröstningen, klicka vidare på länken www.fastighetstidningen.se/rosta-pa-arets-fastighetsagare-2014/.

För mer information, kontakta Rickard Ohlsson, Contentus på 0411-72775.

_____________________________________________________________________________________

Fakta om Contentus AB
Contentus är ett familjeägt fastighetsföretag med säte i Ystad, och med verksamhet i Malmö, Ystad och Kristianstad.
Affärsidén är att bygga nytt och förvärva, förädla och förvalta välbelägna bostads- och butiksfastigheter i geografisk
koncentration, genom ömt vårdande av fastigheternas kvaliteter och med fokus på hög soliditet, låg belåningsgrad och
starkt kassaflöde. Företaget grundades av Harald och Gertrud Ohlsson och drivs i dag av Rickard Ohlsson.