Fastigheten Daggkåpan är ett av Contentus planerade nybyggnationer och kommer ligga nära gamla vattentornet i Ystad.

Byggnaderna kommer uppföras som två punktshus – ett 7- och ett 8-våningshus – med en gemensam innergård mellan husen i likhet med fastigheten Sege Park.

Totalt planeras 73 lägenheter i variationer av 1 – 4 rum och kök med fristående garage och parkeringsplatser på fastigheten.

Husen kommer ha bra miljöprestanda med bergvärme och låg energiförbrukning. Elbilsladdning erbjuds.

Byggstart våren 2022. Lägenheterna planeras vara inflyttningsklara i början av 2024.

Följ bygget live via webbkamera

Tidsförlopp