Daggkåpan, Ystad

Daggkåpan, Ystad

Fastigheten Daggkåpan är ett av Contentus planerade nybyggnationer och kommer ligga nära gamla vattentornet i Ystad. Byggnaderna kommer uppföras som två punktshus – ett 7- och ett 8-våningshus – med en gemensam innergård mellan husen i likhet med fastigheten Sege...