Nyheter

Projekt Daggkåpan i Ystad går in mer synlig fas

Projekt Daggkåpan där Contentus bygger 73 hyreslägenheter går in i en mer synlig fas från och med nu. På bilden syns hur hål 3 utav 12 borras till byggnadernas bergvärmeanläggning. Borrorna blir vardera 180 meter djupa och kommer förse husen med bra och miljövänlig...

Nu tas nästa steg i projektet Daggkåpan!

Contentus har tecknat ett avtal med byggnadsfirman Otto Magnusson om att uppföra två hyreshus med 73 lägenheter vid gamla vattentornet i Ystad. Byggnaderna kommer uppföras som ett 6- respektive 7 våningshus med gemensam innergård mellan husen. Inom fastigheten kommer...

Mediterranean BBQ tar Medelhavet till Ystad.

1 maj öppnar Mediterranean BBQ i nyrenoverade lokaler i vår fastighet på Hamngatan 3. De har lång erfarenhet inom restaurangbranschen och driver idag Mediterranean BBQ på Emporia i Malmö. Med fokus på högkvalitativa och färska ingredienser gör de sina maträtter från...